ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng 
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0939 381 395 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

- Ms Thư -

< Sales  Engineer>
Email : thu@ansgroup.asia 
Skype :   thu_325
  Web: http://anhnghison.com/

Technical Specifications

 

UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V1040-T20B 10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485. 
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485. 
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485, den nang luong mat troi
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V280-18-B20B 4.7" Touchscreen (320X240) + keyboard, CAN, 2 RS232
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V560-T25B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V570-57-T20B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V570-57-T34 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484, with 12 Digital Inputs, 2 Current Analog Inputs, 16 Transistor Outputs (HE10 I/O connectors)
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V530-53-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 1 RS234, 1 RS232/485
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V290-19-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 2 RS233
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-33-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V130-J-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V260-16-B20B GRAPHIC 240X64, CAN, 2 RS232
UNITRONICS Israel/ UNITRONICS VIETNAM V1210-T20BJ V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB