ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0939 381 395 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

- Ms Thư -

< Sales  Engineer>
Email : thu@ansgroup.asia 
Skype :   thu_325
  Web: http://anhnghison.com/

Technical Specifications (còn tiếp)

COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.70 CENTRALINA RILEV.GAS RGI000MSX4
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.50 CENTRALINA RILEVATORE FUGHE GAS
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.15 ELETTROVALVOLA EEXD N.A. 1”
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.10 ELETTROVALVOLA EEXD N.C. 1/2”
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.14 ELETTROVALVOLA EEXD N.C. 1”
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.16 ELETTROVALVOLA EEXD N.C. 1”1/2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.18 ELETTROVALVOLA EEXD N.C. 2”
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.20.12 ELETTROVALVOLA EEXD N.C. 3/4”
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM V230-13-B20B GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.45 RILEVATORE FUGHE GAS PORTATILE
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.61 RIVELATORE FUGHE GAS RGD GPL MP1
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.60 RIVELATORE FUGHE GAS RGD MET MP1
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.71 SENSORE REMOTO GPL - RGI000MSX4
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.72 SENSORE REMOTO METANO - RGI000MSX4
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.55 SENSORE RILEVAMENTO GAS PER GPL
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.56 SENSORE RILEVAMENTO GAS PER METANO
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.66 SENSORI REMOTI SUPPLEMENTARI GPL
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 7.70.65 SENSORI REMOTI SUPPLEMENTARI METANO
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.37 VAP.EL.100KGH F.BACK QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.38 VAP.EL.150KGH F.BACK QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.39 VAP.EL.200KGH F.BACK QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.70 VAP.EL.200KGH F.OUT CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.35 VAP.EL.25KGH F.BACK CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.40 VAP.EL.300KGH F.BACK QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.72 VAP.EL.300KGH F.OUT CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.75 VAP.EL.400KGH F.OUT CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.80 VAP.EL.500KGH F.OUT CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.36 VAP.EL.50KGH F.BACK CON QUADRO EEXD
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.66 VAPORIZZATORE ACQUA 100 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.68 VAPORIZZATORE ACQUA 200 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.70 VAPORIZZATORE ACQUA 300 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.72 VAPORIZZATORE ACQUA 500 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.701 VAPORIZZATORE ELETTR. 200 KGH 32 KW