ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng 
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0939 381 395 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

- Ms Thư -

< Sales  Engineer>
Email : thu@ansgroup.asia 
Skype :   thu_325
  Web: http://anhnghison.com/

Technical Specifications (còn tiếp)

MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-1620D-T 16 DIs, sink/source, 24-110 VDC, channel LED, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-132 2 Port PC/104 Board, RS-422/485
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-132I 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-132I-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-132-T 2 Port PC/104 Board, RS-422/485, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-5212U-T 2 Ports 2-wire Ethernet Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-5250-T 2 Ports CAN, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ANT-WDB-ARM-02 2.4/5.5GHz 2dBi dual-band antenna, RP-SMA(male) connector
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 20P To 20P Flat Cable-500mm 20P To 20P Flat Cable-500mm
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-104 4 Port PC/104 Board, RS-232
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-104-T 4 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-114 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-114-T 4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-134I 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-134I-T 4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CB-114 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CB-114-T 4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CB-134I 4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-2821D-T 8 DOs, source, 24-110 VDC, channel LED, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-108 8 Port PC/104 Board, RS-232
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CA-108-T 8 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CB-108 8 Port PC/104+ Board, RS-232
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM CB-108-T 8 Port PC/104+ Board, RS-232, Wide Temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM BKT-DB44L DB44 Bracket Accessory Package
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-BKTES Empty slot cover for ioPAC 85xx modules (3 pcs per package)
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-5401-T ioPAC 85xx communication module, 4-port Serial, DB44 connectors, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-6600-T ioPAC 85xx I/O module with 6 RTDs, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-6810-T ioPAC 85xx I/O module with 8 TCs, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-1602-T ioPAC 85xx I/O module, 16 DIs, 24 VDC sink/source type, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-2600-T ioPAC 85xx I/O module, 16 DOs, 24 VDC sink type, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-3811-T ioPAC 85xx I/O module, 8 AIs, 0 to 10 V, 40 kHz, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-3810-T ioPAC 85xx I/O module, 8 AIs, 0 to 10 V, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-3801-T ioPAC 85xx I/O module, 8 AIs, 4 to 20 mA, 40 kHz, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 85M-3800-T ioPAC 85xx I/O module, 8 AIs, 4 to 20 mA, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-4420-T ioPAC 8600 I/O module, 4 analog outputs, 0 to 10 V or -10 to 10 V or 0 to 20 mA or 4 to 20 mA
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-2604D-T ioPAC 8600 I/O module, 6 relays, channel LED, form A (N.O.) type
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-1832D-T ioPAC 8600 I/O module, 8 channel to channel isolated DIs, 24 VDC, channel LED, sink/source type
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 86M-2830D-T ioPAC 8600 I/O module, 8 channel to channel isolated DOs, 24 VDC, channel LED, sink type
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ADP-DB9M-DB9M MINI ADAPTER DB9/M-DB9/M DE-311
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-1601 Module for ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24VDC, NPN, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-1601-T Module for ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24VDC, NPN, -40 to 75°C operating temperature