ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng 
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0939 381 395 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

- Ms Thư -

< Sales  Engineer>
Email : thu@ansgroup.asia 
Skype :   thu_325
  Web: http://anhnghison.com/

Technical Specifications

MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-1600 Module for ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24VDC, PNP, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-1600-T Module for ioThinx 4500 Series, 16 DIs, 24VDC, PNP, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2600 Module for ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24VDC, sink , -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2600-T Module for ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24VDC, sink , -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2601 Module for ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24VDC, source, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2601-T Module for ioThinx 4500 Series, 16 DOs, 24VDC, source, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2404 Module for ioThinx 4500 Series, 4 Relays, form A, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2404-T Module for ioThinx 4500 Series, 4 Relays, form A, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-6600 Module for ioThinx 4500 Series, 6 RTDs, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-6600-T Module for ioThinx 4500 Series, 6 RTDs, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-3800 Module for ioThinx 4500 Series, 8 AIs, 0 to 20 mA/4 to 20 mA, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-3800-T Module for ioThinx 4500 Series, 8 AIs, 0 to 20 mA/4 to 20 mA, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-3810 Module for ioThinx 4500 Series, 8 AIs, -10 to 10 V/0 to 10 V, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-3810-T Module for ioThinx 4500 Series, 8 AIs, -10 to 10 V/0 to 10 V, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2606 Module for ioThinx 4500 Series, 8 DIs 24VDC PNP 8 DOs 24VDC source -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-2606-T Module for ioThinx 4500 Series, 8 DIs 24VDC PNP 8 DOs 24VDC source -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-6810 Module for ioThinx 4500 Series, 8 TCs, -20 to 60°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-6810-T Module for ioThinx 4500 Series, 8 TCs, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-7820 Module for ioThinx 4500 Series, potential distributor module, -20 to 60°C operating temperature, den nang luong mat troi
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM 45MR-7820-T Module for ioThinx 4500 Series, potential distributor module, -40 to 75°C operating temperature
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1241 Remote Ethernet I/O with 4AO, and 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1241-T Remote Ethernet I/O with 4AO, and 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1210 Remote Ethernet I/O, 16DI, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1210-T Remote Ethernet I/O, 16DI, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1211 Remote Ethernet I/O, 16DO, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1211-T Remote Ethernet I/O, 16DO, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1214 Remote Ethernet I/O, 6DI/6Relay, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1214-T Remote Ethernet I/O, 6DI/6Relay, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1240 Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1240-T Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1213 Remote Ethernet I/O, 8DI, 4 Source DO, 4 Source DIO, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1213-T Remote Ethernet I/O, 8DI, 4 Source DO, 4 Source DIO, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1212 Remote Ethernet I/O, 8DI/8DIO, 2-port Switch
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik E1212-T Remote Ethernet I/O, 8DI/8DIO, 2-port Switch, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ADP-RJ458P-DB9F RJ45 to DB9 Female adapter
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ADP-RJ458P-DB9M RJ45 to DB9 Male adapter
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM A53-DB25F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter.
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM A53-DB9F w/ Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter.
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM A53-DB25F w/o Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. DB25F Cable
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM A53-DB9F w/o Adapter RS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. DB9F Cable
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542 Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-HSPA Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-EU Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-JP Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-US Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-EU-T Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-JP-T Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-WL1-US-T Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-HSPA-T Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2542-T Srmart Remote I/O with 4 AIs, 12 DIOs, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512 Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-HSPA Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-EU Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-JP Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-US Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-EU-T Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-JP-T Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-WL1-US-T Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs, -30 to 70°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-HSPA-T Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM ioLogik 2512-T Srmart Remote I/O with 8 DIs, 8 DIOs, -40 to 75°C
MOXA TAIWAN/ MOXA VIETNAM BKT-PWR TRC-190 DIN-Rail Accessory Package V1.0