ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng 
“Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động”

Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.

Liên hệ cho chúng tôi theo số 0939 381 395 để  thông tin mà Quý khách CẦN.

- Ms Thư -

< Sales  Engineer>
Email : thu@ansgroup.asia 
Skype :   thu_325
  Web: http://anhnghison.com/

Technical Specifications

COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.721 VAPORIZZATORE ELETTR. 300 KGH 48 KW
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.751 VAPORIZZATORE ELETTR. 400 KGH 64 KW
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.661 VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH 16 KW
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.27 VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.17 VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.66 VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH VERS.3
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.681 VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH 24 KW
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.28 VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.19 VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.68 VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH VERS.3
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.29 VAPORIZZATORE ELETTR.200 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.21 VAPORIZZATORE ELETTR.200 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.25 VAPORIZZATORE ELETTR.25 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.30 VAPORIZZATORE ELETTR.300 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.22 VAPORIZZATORE ELETTR.300 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.25 VAPORIZZATORE ELETTR.400 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.641 VAPORIZZATORE ELETTR. dau noi mc4
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.02.26 VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH F.BACK
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.15 VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH VERS.2
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.64 VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH VERS.3
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.801 VAPORIZZATORE ELETTR.500 KGH 80 KW
COPRIM ITALY/ COPRIM VIETNAM 1.01.30 VAPORIZZATORE ELETTR.500 KGH VERS.2